تست فلوک

تست فلوک چیست ؟؟؟   تاريخچه شرکت Fluke Networks فلوک در سال 1948 توسط آقاي سرجان فلوک تاسيس گرديد که... Continue reading →

آموزش شبکه کامپیوتری -قسمت1

شبکه کامپیوتری چیست ؟ اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها... Continue reading →