امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات در یک سازمان بی شک یکی از ارزشمندترین اهداف سازمان ها و کسب و کارهای امروز است و نگرش اصولی مدیران به این موضوع، دغدغه حفاظت از این دارایی ها را در ذهن آن ها ایجاد خواهد نمود.

امنیت اطلاعات در شبکه

 

نتایج تحقیقات انجام شده، بیانگر این واقعیت است که سالانه نیمی از کاربران کامپیوتر، اطلاعات خود را به اشکال مختلف از دست می دهند. بروز نقص در تجهیزات ذخیره سازی داده ها، خطاهای انسانی، سرقت کامپیوترها، حملات ویروسی و خطاهای نرم افزاری و نیز حوادثی نظیر آتش سوزی و زلزله، از شایع ترین عوامل تخریب و از دست دادن اطلاعات و داده های کامپیوتری و دیجیتال است.

 

شرکت شایگان به منظور حفاظت و امنیت اطلاعات و تامین امنیت سیستم های کامپیوتری و پشتیبانی شبکه، خدمات تخصصی زیر را به شرکت ها ارائه می نماید:

 • برقراری امنیت شبکه و ایجاد سطح دسترسی  کاربران شبکه و اینترنت
 • تعیین سطح دسترسی کابران به اینترنت در راستای افزایش امنیت شبکه و امنیت اطلاعات
 • کنترل دسترسی از راه دور به تجهیزات و برقراری امنیت و تهیه گزارشات دسترسی
 • نصب آنتی ویروس و محافظت کننده های تحت شبکه
 • ایجاد امنیت شبکه های بی سیم
 • بازیابی اطلاعات دیجیتال بر مبنای مکانیزم تهیه نسخه های پشتیبان
 • طراحی و پیاده سازی روال های تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات و داده های دیجیتال
 • مانیتورینگ روال های تهیه نسخه های پشتیبان از لحاظ صحت عملکرد
 • آزمایش نسخه های پشتیبان از لحاظ یکپارچگی و کارایی
 • حفاظت از داده های دیجیتال در برابر تخریب و دسترسی غیر مجاز
 • پیاده سازی سطوح دسترسی به داده ها
 • پیاده سازی مکانیزم های رمز نگاری بر روی داده ها
 • تامین امنیت  اطلاعات و سیستم های کامپیوتری
 • پیاده سازی حداقل الزامات امنیتی بر روی سیستم های کامپیوتری برای مقابله با تهدیدهای نرم افزاری
 • مانیتورینگ سیستم های کامپیوتری از لحاظ امنیت و صحت عملکرد مکانیزم های امنیتی
 • ذخیره سازی داده ها به صورت امن و پایدار
 • پیاده سازی مکانیزم های پایدار ذخیره سازی داده ها بر روی کامپیوتر سرور
 • مانیتورینگ مکانیزم ها و تجهیزات ذخیره سازی داده ها از لحاظ صحت و کیفیت عملکرد
 • مدیریت طول عمر تجهیزات ذخیره سازی داده ها