جهت برقراری اتصال دو نقطه بر روی بستر فیبر نوری به تجهیزات ذیل نیازمندیم :


پیگتیل فیبر نوریپیگتیل فیبرنوری

تار فیبر نوری است که یکسر آن به کانکتور فیبر نوری متصل شده و سر دیگر جهت اتصال به فیبر نوری (به منظور فیوژن ) آزاد است. پیگتیل فیبر نوری دارای کانکتور های مختلف اعم از SC,FC,LC,stو… می باشد.

 

 

 


کاست فیبرنوریکاست فیبر نوری

محفظه ایست جهت نگه داری پیگتیل و نقطه فیوژن شده و همچنین برای آرایش تارهای فیبر نوری نیز استفاده میگردد. محل نگه داری آن داخل پچ پنل فیبرنوری است.

 

 

 

 

 


پچ پنل فیبر نوریپچ پنل فیبرنوری

پچ پنل فیبر نوری ، باکسی  است جهت محافظت از فیبر نوری لخت شده ، که کاست فیبر نوری داخل آن قرار میگیرد. همچنین آداپتورها در قسمت جلویی آن قرار گرفته تا دسترسی به زون بندی های مختلف آسان گردد.

 

 

 

 


آداپتور فیبرنوری

آداپتور فیبر نوری

آداپتور فیبر نوری یا همان کوپلر قطعه ایست دو سر ماده جهت برقراری اتصال دو کانکتور فیبر نوری به یکدیگر . آداپتور فیبر نوری براساس نوع کانکتور های پیگتیل و پچ کورد متفاوت میباشد و به صورت های  Simplex(تکی)  و Duplex(دوتایی) موجود است.

 


 

پچ کورد فیبر نوریپچ کورد فیبرنوری LC SC

یک کابل فیبر نوری که دو سر آن دارای کانکتور است که میتوان کانکتورها شبیه یا متفاوت از یکدیگر باشند. معمولا متراژآن زیر 50 متر و به صورت Simplex و Duplex میباشد.

معمولابا انواع  SC-LC یا SC-SC یا LC-LC موجود و به فروش میرسند.