شبکه و فناوری

درگاه های FXO و FXS و کاربرد آنها در سیستم تلفنی

Foreign Exchange Station

 1- (Foreign Exchange Station) FXS :

این نوع درگاه ها ، درگاه هایی هستند که سرویس هایی مانند تلفن مخابرات در منازل (POTS) ارائه می دهد.

در واقع یک رابط است که باید به دستگاه هایی مانند ( تلفن ، مودم و فکس و PBX ) متصل شود.

این درگاه ها ، سرویس به سمت مشتری ارائه داده و نقش مخابرات را ایفا میکنند و باید بتواند مواردی چون Ring voltage – Battery Current – Dial tone را ارائه کند.

به بیان دیگر FXS به پورتی گفته می شود که دستگاه کاربری (مانند تلفن) که بوق دارد و منطقا دارای جریان الکتریسیته است به آن متصل می شود،و شما پس از اتصال تلفن به درگاه FXS صدای بوق را خواهید شنید.

گیت وی های FXS تعداد پورت های متفاوتی از یک تا بعضأ صدها پورت دارند.

ATA ها دارای یک یا دو پورت هستند که بسیار به FXS ها شبیه بوده ولی به نسبه امکانات کمتری دارند.

2- (Foreign Exchange Office ) FXO :

FXO ها به جهت اتصال به سرویس های آنالوگ مخابرات (POTS) و یا سانترال (PBX) استفاده می شود و نقش یک پایانه را ایفا می کند.

توان دریافت بوق و تبدیل خط تلفن به بسته های TCP/IP را دارد.

این پورت جریان الکتریسیته نداشته و با اتصال به گوشی تلفن هیچ صدایی شنیده نمی شود.

شایان ذکر است تجهیزات FXO و FXS دارای دو نوع داخلی و خارجی با تعداد پورت ها و مشخصات مشابه هستند.

این تجهیزات از فن آوری ویپ ( VoIP ) استفاده می کنند و سیگنال های آنالوگ صوتی را به بسته های TCP/IP تبدیل می کنند.

کاربرد پورت های FXS/FXO

ترکیب Gateway های اکسترنال FXS-FXO به صورت Hotline جهت انتقال خطوط تلفن بر بستر شبکه های TCP/IP استفاده می شود.

ترکیب FXS-FXS به صورت Hotline معمولا در مراکز دیسپاچینگ برای برقراری ارتباطات ضروری استفاده می شود.

ترکیب FXO-FXO به صورت Hotline برای اتصال دو مرکز تلفن ( سانترال ) سنتی به یکدیگر استفاده میشود

گیت وی FXO ( اینترنال یا اکسترنال )برای اتصال خطوط شهری به یک مرکز تلفن تحت شبکه IP PBX استفاده میشود

گیت وی FXS ( اینترنال یا اکسترنال ) برای اتصال تلفن های سنتی به یک مرکز تلفن تحت شبکه (IP PBX) می تواند مورد استفاده قرار میگیرد.