پروژه های دکل مهاری

رگلاژ دکل مهاری G45 سه وجهی آب و فاضلاب منطقه 3 ناحیه 3 تهران

عنوان پروژه : رگلاژ دکل مهاری G45 سه وجهی آب و فاضلاب منطقه 3 ناحیه 3 تهران

کارفرما : اداره آب و فاضلاب منطقه 3

محل اجرا : تهران

تاریخ اجرا : بهار 1401

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 45 متر به دستور کارفرما رگلاژ شد. تجهیزات فرسوده از قبیل : مهارکش ، کرپی ، سیم مهار و…نیز تعویض گردید.