عنوان پروژه : رگلاژ دکل مهاری G45 سه وجهی

کارفرما : فاضلاب استان تهران

محل اجرا : تهران – والفجر

تاریخ اجرا : پاییز 1400

جزئیات پروژه : همانطور که در تصاویر مشخص میباشد متعلقات آسیب دیده این دکل از قبیل مهارکش ، سیم مهار ، کرپی تعویض شد و پس از آن دکل به صورت کامل رگلاژ گردید . همچنین به درخواست کارفرما چراغ خورشیدی دکل نیز تعویض شد.