پروژه های دکل مهاری

رگلاژ دکل مهاری G45 سه وجهی شرکت فاضلاب استان تهران / سایت فلسطین

عنوان پروژه : رگلاژ دکل مهاری G45 سه وجهی

کارفرما : فاضلاب استان تهران

محل اجرا : تهران – فلسطین

تاریخ اجرا : پاییز 1400

جزئیات پروژه : همانطور که در تصاویر مشخص است متعلقات آسیب دیده این دکل از قبیل مهارکش ، سیم مهار، کرپی تعویض شد و پس از آن دکل مهاری به صورت کامل رگلاژ شد و به درخواست کارفرما چراغ خورشیدی دکل نیز تعویض شد.