عنوان پروژه : رگلاژ دکل مهاری G45 سه وجهی

کارفرما : فاضلاب استان تهران

محل اجرا : تهران – فلسطین

تاریخ اجرا : پاییز 1400

جزئیات پروژه : همانطور که در تصاویر مشخص میباشد متعلقات آسیب دیده این دکل از قبیل مهارکش ، سیم مهار ، کرپی تعویض شد و پس از آن دکل به صورت کامل رگلاژ شد و به درخواست کارفرما چراغ خورشیدی دکل نیز تعویض شد.