پروژه های دکل مهاری

رگلاژ دکل مهاری G45 چهار وجهی شرکت شاتل

عنوان پروژه : رگلاژ دکل مهای G45 چهار وجهی

کارفرما : شرکت شاتل

محل اجرا : استان کرمان

تاریخ اجرا : تابستان 98

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 27 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی پشت بام نصب شده بود که با درخواست کارفرمای عزیز دکل فوق طبق استاندارد رگلاژ گردید و تجهیزاتی از قبیل کرپی نمره 10 فولادی ، مهارکش نمره 16 و … که فرسوده شده بودند نیز تعویض شد