منشور اخلاقی شرکت شایگان

مشاوری خوب و امین برای مشتریان

تلاش و سعی بر انجام امور محوله به بهترین نحو ممکن

تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر برای انجام وظائف و امور محوله

رعایت اصول و ارزش های اسلامی در کلیه رفتارها و فعالیت های شرکت

مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان با نیت خداپسندانه و رعایت انصاف

رعایت استانداردهای فنی و تخصصی به منظور دستیابی به محصولات و خدمات به بهترین نحو ممکن