عنوان پروژه : نصب دزدگیر اسمارت و آرایش رک ایستاده

کارفرما : شایان امواج وطنی

محل اجرا : تهران – توانیر

تاریخ اجرا : پاییز 1400

جزئیات پروژه : همانطور که در تصاویر مشخص میباشد برای کارفرمای عزیزمون ما سیستم دزدگیر اسمارت راه اندازی کردیم و همچنین براشون یک عدد رک 42 یونیت عمق 100 برند HPA در نظر گرفتیم و به درخواست کارفرما نصب ، آرایش و تحویل داده شد.