پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری 24 متری شرکت شیرین عسل

عنوان پروژه : تهیه و نصب دکل مهای G45 سه وجهی

کارفرما : شرکت شیرین عسل

محل اجرا : شهریار تهران

تاریخ اجرا : تابستان 99

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 24 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی پشت بام نصب شده همچنین با درخواست کارفرما دکل مذکور به سیستم ارتینگ مجهز گردیده است. متعلقات مصرفی این پروژه شامل سکشن دکل G45 سه وجهی ،چراغ دکل 50LED خورشیدی ،  سیم مهار نمره 6 ، مهارکش دوسر حلقه ایرانی نمره 12 ، کرپی نمره 8 فولادی و … میباشد.