پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری 24 متری شرکت پخش لبنیات صباح

عنوان پروژه : تهیه و نصب دکل مهای G35 سه وجهی

کارفرما : شرکت پخش لبنیات صباح

محل اجرا : شهرستان زابل

تاریخ اجرا : زمستان 99

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 24 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی پشت بام نصب شده است . متعلقات مصرفی این پروژه شامل سکشن دکل G35 ، سیم مهار نمره 6 ، مهارکش دوسر حلقه ایرانی نمره 12 ، کرپی نمره 8 فولادی و … میباشد.