پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G35 سه وجهی شرکت پترو پالایش آکام

عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G35 سه وجهی

کارفرما : پترو پالایش اکام

محل اجرا : تهران

تاریخ اجرا : زمستان 99

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 30متر و به صورت 6 متر مهار بر روی پشت بام طبق استاندارد نصب گردید. دکل فوق به درخواست کارفرما به سیستم ارت و روشنایی دکل (چراغ دکل خورشیدی) مجهز گردید.