پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G35 سه وجهی شرکت پینورست

عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G35 سه وجهی شرکت پینورست

کارفرما : پینورست

محل اجرا : تهران

تاریخ اجرا : زمستان 1400

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 24 متر و 6 متر مهار بر روی پشت بام نصب گردید . همچنین به دستور کارفرما دکل فوق به سیستم روشنایی و ارتینگ نیز مجهز گردید.