پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G35 سه وجهی شهرستان محلات

عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G35 سه وجهی

کارفرما : مهندس حیدری

محل اجرا : محلات

تاریخ اجرا : بهار 1401

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 24 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی پشت بام طبق استاندارد نصب گردید. دکل فوق به درخواست کارفرما به سیستم ارت و روشنایی دکل (چراغ دکل خورشیدی) مجهز گردید.