پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G35 سه وجهی مجتمع فولاد غدیر نی ریز

عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G35 سه وجهی فولاد غدیر نی ریز

کارفرما : مجتمع فولاد غدیر نی ریز

محل اجرا : تهران

تاریخ اجرا : زمستان 1400

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 27 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی پشت بام طبق استاندارد نصب گردید. دکل فوق به درخواست کارفرما به سیستم ارت و روشنایی دکل (چراغ دکل خورشیدی) مجهز گردید.