پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G45 سه وجهی شرکت توسعه صدر جهان

عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G45 سه وجهی

کارفرما : توسعه صدر جهان

محل اجرا : بیرجند

تاریخ اجرا : زمستان 99

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 36 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی زمین طبق استاندارد و به همراه فونداسیون نصب گردید. دکل فوق با رنگ کوره ای رنگ امیزی شده است و به درخواست کارفرما به سیستم ارت و روشنایی دکل (چراغ دکل خورشیدی) مجهز گردید.