پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G45 سه وجهی پتروشیمی تخت جمشید

عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G45 سه وجهی

کارفرما : پتروشیمی تخت جمشید

محل اجرا : استان تهران

تاریخ اجرا : تابستان 96

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 33 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی زمین نصب شده بود که با درخواست کارفرمای عزیز دکل فوق طبق استاندارد و فونداسیون نصب گردید. این دکل به درخواست کارفرما به سیستم ارت و روشنایی دکل (چراغ دکل خورشیدی) مجهز گردید.