عنوان پروژه : نصب دکل G45 چهر وجهی 

کارفرما : بانک کشاورزی

محل اجرا : تهران – انبار اورین

تاریخ اجرا : تابستان 94

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 42متر و به صورت 6 متر مهار توسط تیم شایگان بر روی زمین نصب شد. با درخواست کارفرما این دکل به سیستم روشنایی سولار و سیستم ارت دکل مجهز شد. متعلقات مصرفی این پروژه شامل سیم مهار نمره 8 ، مهارکش نمره 16 ، کرپی نمره 10 فولادی و … میباشد.