پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G45 چهار وجهی 42 متری بانک کشاورزی

عنوان پروژه : نصب دکل G45 چهار وجهی 

کارفرما : بانک کشاورزی

محل اجرا : تهران – انبار اورین

تاریخ اجرا : تابستان 94

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 42 متر و به صورت 6 متر مهار توسط تیم شایگان بر روی زمین نصب شد. با درخواست کارفرما این دکل به چراغ خورشیدی دکل و سیستم ارت دکل مجهز شد. متعلقات مصرفی این پروژه شامل سیم مهار نمره 8 ، مهارکش نمره 16 ، کرپی نمره 10 فولادی و… است.