پروژه های دکل مهاری

نصب دکل 48 متری بانک کشاورزی انبار اورین

عکس نصب دکل 48 متری بانک کشاورزی انبار اورین

 عنوان پروژه : نصب دکل 48 متری بانک کشاورزی انبار اورین
کارفرما : بانک کشاورزی
محل اجرا : انبار اورین
تاریخ اجرا : بهار 1400
جزئیات پروژه : به درخواست مشتری عزیزمون یک اصله دکل مهاری G45 چهار وجهی به متراژ 48 متر در محل پروژه ، بر روی زمین نصب و تحویل گردید. همچنین به درخواست کارفرما ،علاوه بر اصله دکل مهاری فونداسیون پایه های مهاری و چراغ خورشیدی دکل چشمک زن نیز برای ایشان تهیه و نصب شد.