پروژه زیر ساخت شبکه, زیر ساخت شبکه

کابل کشی و زیرساخت پروژه توسعه صنایع ملی مس ایران

عنوان پروژه : کابل کشی و زیرساخت

کارفرما : توسعه صنایع ملی مس ایران

محل اجرا : تهران  

تاریخ اجرا : بهار 1402

جزئیات پروژه : همانطور که در تصاویر مشخص میباشد برای کارفرمای عزیزمون خدمات  پسیو و زیر ساخت  از قبیل کابل کشی ، نصب و آرایش رک دیواری ، نصب ترانک و متعلقات ، نصب کیستون شبکه ، فیوژن فیبر نوری و … به طور کامل انجام شد.