آپدیت های ویندوز 10 سیستم شما را کندتر میکند

آپدیت های ویندوز 10 سیستم شما را کندتر میکند، اما راهکاری برای آن وجود دارد آپدیت های اخیر ویندوز 10 دارای یکسری مشکلات است که استفاده از سیستم را برای کاربران مشکل می سازد. بر اساس گزارشات آپدیت های KB4535996 ،  KB4540673  و احتمالا آپدی…