فروردین 30, 1399

آپدیت های ویندوز 10 سیستم شما را کندتر میکند

آپدیت های ویندوز 10 سیستم شما را کندتر میکند، اما راهکاری برای آن وجود دارد آپدیت های اخیر ویندوز 10 دارای یکسری مشکلات است که استفاده از سیستم را برای کاربران مشکل می سازد. بر اساس گزارشات آپدیت های KB4535996 ،  KB4540673  و احتمالا آپدیت KB4551762  پروسه بوت کردن سیستم […]
//]]>