اخبار فناوری

سیسکو تعدیل نیرو در منطقه خلیج را افزایش می دهد

سیسکو تعدیل نیرو در منطقه خلیج را افزایش می دهد

سیسکو به طور رسمی اعلام کرده است که تعدیل نیرو در منطقه خلیج را افزایش می دهد و تعداد زیادی از مشاغل را از بین می برد. سیسکو در نامه ای که به دپارتمان توسعه شغل ایالات ارسال کرده است اعلام کرد که کاهش مشاغل این شرکت طی چند هفته یا ماه آینده انجام می شود. به اطلاع شما می‌رسانیم که Cisco Systems کارکنان خاصی را در موسسات Milpitas خود واقع در 560 McCarthy Blvd اخراج خواهد کرد.

این شرکت فناوری به EDD گفت که سیسکو مستقر در سن خوزه در حال برنامه ریزی برای کاهش 165 شغل در سایت Milpitas است. سیسکو در اطلاعیه WARN اعلام کرد، کارمندان می‌توانند تاریخ پایان خدمت خود را 3 فوریه 2023 یا 13 مارس 2023 انتخاب کنند. سیسکو اظهار داشت که در طول 13 روز بعد از انتخاب یکی از این تاریخ ها قرارداد فسخ خواهد شد.

با افشای کاهش مشاغل از سوی سیسکو، شرکت های فناوری و بیولوژیکی (حدود 43 شرکت) تصمیم گرفته اند حداقل 9100 شغل در منطقه خلیج را کاهش دهند. بر اساس بررسی این سازمان خبری از مجموعه ای از نامه های WARN این مجموع از پرونده هایی که منعکس کننده فسخ هایی هستند که قرار بود از اول اکتبر 2022 یا پس از آن اعمال شوند، جمع آوری شده اند.

9 شرکت فناوری یا بیوتکنولوژی تصمیم گرفته اند حداقل 200 شغل در منطقه خلیج را در سه ماهه پایانی سال 2022 و در طول نیمه اول سال 2023 کاهش دهند. به نظر می رسد که این برنامه اخراج بر مهندسین نرم افزار، مهندسین فنی، مهندسین سخت افزار، مدیران محصول و سرپرستان تأثیر خواهد گذاشت.

منبع خبر: mercurynews