شبکه و فناوری, مقالات

فرق MultiPOP و DomainPOP چیست؟

فرق MultiPOP و DomainPOP

در این مطلب کوتاه قصد داریم به بررسی تغاوت بین MultiPOP و DomainPOP بپردازیم. ابتدا توضیح کوتاهی در مورد هر یک ارائه می دهیم و بعد به سراغ تفاوت این دو می رویم.

تعریف MultiPOP

MultiPOP به این صورت است که می گذارد تا کاربر روی میل سرور بتواند ایمیل ها را از چندین POP Server مثل Yahoo,Gmail و یا POP Server های داخلی در یک جا جمع آوری کند. به این صورت می توان تمامی ایمیل های جمع آوری شده را مدیریت کرد و روی آنها می توان اعمال مختلفی مثل فیلتر کردن روی محتوا و یا اتوماتیک جواب دادن به ایمیل های دریافت شده و … انجام داد. نکته دیگر این که، این سرویس MultiPOP از پروتکل POP3 استفاده می کند.

ویژگی MultiPOP به شما امکان می دهد تعداد نامحدودی ترکیب POP3 میزبان/کاربر/رمز عبور برای جمع آوری پیام های پست از منابع مختلف ایجاد کنید. در واقع MultiPOP، برای کاربرانی که حساب های ایمیل خود را در سرور های متعدد دارند مفید است، اما ترجیح می دهند همه ایمیل های خود را در یک مکان جمع آوری کنند، مفید است.

قبل از قرار دادن در صندوق پستی کاربر، نامه های جمع آوری شده MultiPOP ابتدا در صف محلی قرار می گیرند تا بتوانند مانند سایر نامه هایی که دارای پاسخ دهندگان خودکار و فیلتر های محتوا بر روی آن اعمال شده اند، پردازش شوند. گزینه های زمانبندی MultiPOP در آدرس : Setup »Event Scheduling» Mail Mailing ”MultiPOP Collection قرار دارد.

تعریف DomainPOP 

DomainPOP یک ویژگی MDaemon است که برای جمع آوری نامه از یک ایمیل خارجی از طریق POP3 استفاده می شود. این حساب ها اغلب حساب های “همه گیر” نامیده می شوند و حاوی نامه ای هستند (در سرفصل های مختلف). MDaemon می تواند این پیام ها را بارگیری کند، سرصفحه ها را برای کاربران محلی تجزیه کرده و نامه ها را به حساب های صحیح توزیع و ارسال کند.

POP Domain نوع خاصی از دامنه است که می توانید بر روی سیستم خود تنظیم کنید. نامه های ارسال شده به هر نام کاربری در دامنه، همه در یک صندوق پستی یکسان قرار می گیرند. مانند نامه به user1@popdomain.com و نامه به user2@popdomain.com به همین ترتیب رفتار می شود. یک دامنه پاپ نیازی به آدرس IP ندارد.

دامنه های POP در مواردی مفید هستند که شما به مشتری خارجی سرویس دهنده ایمیل خود را ارائه می دهید یا در حال ارائه آن هستید. برای جمع آوری تمام نامه های خود، آنها باید به جای یک صندوق پستی برای هر حسابی که دارند، از طریق یک صندوق پستی شماره گیری کرده و نامه را جمع آوری کنند.

سرویس SMTP اطلاعات گیرنده اصلی را با نوشتن سرصفحه های ویژه برای هر پیام بلافاصله قبل از نوشتن آن در صندوق پستی حفظ می کند.این سرصفحه ها حاوی آدرس پروتکلی است که نامه از آن ارسال شده و برای آن تعیین شده است. سرور راه دور می تواند از این سرصفحه ها برای هدایت قابل اعتماد هر پیام به حساب صحیح پس از بارگیری استفاده کند. پس به این ترتیب با قوانینی که روی میل سرور تعریف می‌شود، میل سرور تشخیص می دهد که از ایمیل های رسیده کدام را برای کدامیک از کاربر های داخلی ارسال کند.

تفاوت MultiPOP و DomainPOP

اگر می خواید تفاوت MultiPOP و DomainPOP را بدانید باید بگوییم که :

در MultiPOP به ما این اجازه را میدهد تا روی میل سرور بتوان ایمیل ها را از چندین POP Server مثل Yahoo,Gmail و یا POP Server های داخلی در یک جا جمع آوری کرد. که به این صورت میتوان همه ایمیل های جمع آوری شده را مدیریت کرد و روی آنها میتوان کارهایی مثال فیلتر کردن روی محتوی و یا اتوماتیک جواب دادن به ایمیل های دریافت شده و … انجام داد.

با استفاده از قابلیت DomainPOP در میل سرور داخلی میتوان ایمیل هایی که از POP Server  بر روی ایمیل سرور جمع آوری شده اند را برای کاربرانی که روی ایمیل سرور داخلی تعریف شده اند بفرستد. به این ترتیب با قوانینی که روی میل سرور تعریف میشود میل سرور تشخیص می دهد که از ایمیل های رسیده کدام را برای چه کاربر داخلی ارسال نماید. از پروتکل SMTP برای این کار استفاده میکند.

اگر می خواهید مطالب صندوق پستی میزبان برای اطلاعات گیرنده “تجزیه” شده و در دستگاه MDaemon شما به کاربران مختلف تحویل داده شود، بهتر است از DomainPOP استفاده کنید. اگر ISP یا میزبان نامه ایمیل صندوق پستی “Catch-all” را برای همه آدرس های یک دامنه میزبانی می کند، معمولاً چنین خواهد بود.

MultiPOP در صورتی استفاده می شود که محتویات صندوق پستی در میزبان فقط به یک کاربر در سرور MDaemon شما تحویل داده شود. این تابع تمام نامه ها را از صندوق پستی می گیرد و به سادگی آن را در حساب کاربر در سرور MDaemon قرار می دهد.

با استفاده از قابلیت DomainPOP در میل سرور داخلی می توان ایمیل هایی که از POP Server  بر روی ایمیل سرور جمع آوری شده است را برای کاربرانی که روی ایمیل سرور داخلی تعریف شده هستند، فرستاد.

منابع: gordano، altn و help.altn