در حال نمایش 3 نتیجه

دیش دلتا لینک DeltaLink ANT-5529N

101.500.000 ریال
 • محدوده فرکانس 4800 تا 6100 مگاهرتز
 • Gain معادل 29 دسیبل
 • زاویه تابش 3.5 درجه
 • امپدانس 50 اهم
 • توان ورودی 25 وات
 • رابط: 2 عدد N-Female
 • ساید لوب ETSI EN 302.326-3 DN1-DN5
 • نسبت جلو به عقب: 36 دسیبل
 • قطبش متقاطع: 29 دسیبل (حداکثر)
 • ایزولاسیون پورت به پورت: 32 دسیبل (حداکثر)
 • اندازه / قطر: 750 میلی متر
 • وزن (همراه با براکت): 5.8 کیلوگرم

دیش دلتا لینک DeltaLink ANT-5532N

128.800.000 ریال
 • محدوده فرکانس 4800 تا 6100 مگاهرتز
 • Gain معادل 32 دسیبل
 • زاویه تابش 3.2 درجه
 • امپدانس 50 اهم
 • توان ورودی 25 وات
 • رابط: 1 عدد N-Female
 • ساید لوب ETSI EN 302.326-3 DN1-DN5
 • نسبت جلو به عقب: 48 دسیبل
 • قطبش متقاطع: 35 دسیبل (حداکثر)
 • ایزولاسیون پورت به پورت: 45 دسیبل (حداکثر)
 • اندازه / قطر: 880 میلی متر
 • وزن (همراه با براکت): 12.5 کیلوگرم

دیش دلتا لینک DeltaLink ANT-5531N 31dBi

76.500.000 ریال
 • محدوده فرکانس 4800 تا 6100 مگاهرتز
 • Gain معادل 31 دسیبل
 • زاویه تابش 3.2 درجه
 • امپدانس 50 اهم
 • توان ورودی 25 وات
 • رابط: 1 عدد N-Female
 • ساید لوب Sidelobes:ETSI EN 302.326-3 DN1-DN5
 • نسبت جلو به عقب: 36 دسیبل
 • قطبش متقاطع: 29 دسیبل (حداکثر)
 • ایزولاسیون پورت به پورت: 32 دسیبل (حداکثر)
 • اندازه / قطر: 750 میلی متر
 • وزن (همراه با براکت): 5.8 کیلوگرم