در حال نمایش یک نتیجه

کیت ماژول استک Cisco Systems Catalyst 9200L

395.000.000 ریال
 ماژول استک Cisco Systems Catalyst 9200L برای روی هم قرار دادن سوئیچ ها به عنوان یک سوئیچ (مجازی) طراحی شده