در حال نمایش 3 نتیجه

کابل پیگتیل Imr200 SMA-Ntype

2.500.000 ریال
 • نوع کابل: lmr200
 • رنگ: مشکی
 • کانکتور 1: SMA
 • کانکتور 2: N-type

کابل پیگتیل RG58 SMA-Ntype

3.500.000 ریال
 • نوع کابل: RG58
 • رنگ: مشکی
 • طول کابل: 50، 60، 100 متر
 • کانکتور 1: SMA
 • کانکتور 2: N-type

کابل پیگتیل SMA-SMA

2.500.000 ریال
 • نوع پیگتیل: SMA
 • رنگ: مشکی
 • طول کابل: 1 متر
 • وزن پیگتیل: 100 گرم