برخی از توانمندیهای ما را اینجا ببینید .همچنین برای مشاهده کامل رزومه میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.