برگه‌ها

تجهیزات اکتیو شبکه

تجهیزات شبکه      تجهیزات شبکه نقش مهمی در عملکرد شبکه ایفا می کند . بطوریکه پیاده سازی بسیاری از سرویس های شبکه نیازمند وجود تجهیزات شبکه مناسب می باشد. متاسفانه برخی از افراد تصور میکنند که سریعا با بهم بستن چند متر کابل شبکه ، سوکت شبکه…