کلیه خدمات ما بسته به نوع خدمات بین یک تا سه ماه گارانتی میگردند.

هنر توسعه و ارتباطات شایگان

گوشی و گیت وی های گرند استریم ، یالینک ، سیسکو ، نیوراک

کابل شبکه ، پچ پنل شبکه ، کیستون شبکه ، ترانک ، رک

کابل فیبر نوری ، پچ پنل فیبر نوری ، پچ کورد فیبر نوری