قیمت دکل مهاری

قیمت دکل مهاری

قیمت دکل مهاری را برای متراژ و ابعاد مختلف می توانید در جدول زیر ملاحظه بفرمایید.

مشخصات تجهیزات استفاده شده دکل مهاری هایی که در زیر قیمت داده شده ، بدین شرح است:

لوله گالوانیزه گرم به ضخامت حدود 0/9 تا 1/1  میکرون ، ضخامت لوله 3 استفاده شده 2.5 میلیمتر ، ضخامت لوله 4 استفاده شده 3 میلیمتر ، میلگرد نمره 10 ، صفحه تعادل 5 میلیمتر ، سیم مهار نمره 6 یا 8 ، مهارکش نمره 12 یا 16 ، کرپی فولادی نمره 8

برای مطالعه توضیحات بیشتر درباره دکل مهاری میتوانید به صفحه مربوط به نصب دکل مراجعه کنید.

در صورتیکه نیاز دارید تا برای ساخت دکل مهاری مورد نیاز شما از تجهیزات دیگری استفاده شود با شرکت تماس بگیرید.

——————–

تاریخ آخرین بروز رسانی قیمت : 1397/09/01

وجه

نوع
دکل

نوع
میلگرد

مهار

متراژ

قیمت هر متر دکل و متعلقات (ريال)

قیمت هر مترنصب در تهران (ريال)

سه وجهی

مهاری G35

نمره 10

هر 9 متر

تا 30 متر

1,280,000

300,000

مهاری G35

نمره 10

هر 9 متر

تا 45 متر

1,490,000

300,000

مهاری G35

نمره 10

هر 6 متر

تا 30 متر

1,370,000

300,000

مهاری G35

نمره 10

هر 6 متر

تا 45 متر

1,560,000

300,000

مهاری G45

نمره 10

هر 9 متر

تا 30 متر

1,440,000

350,000

مهاری G45

نمره 10

هر 9 متر

تا 45 متر

1,750,000

350,000

مهاری G45

نمره 10

هر 9 متر

تا 60 متر

1,970,000

350,000

مهاری G45

نمره 10

هر 6 متر

تا 30 متر

1,540,000

350,000

مهاری G45

نمره 10

هر 6 متر

تا 45 متر

1,850,000

350,000

مهاری G45

نمره 10

هر 6 متر

تا 60 متر

2,100,000

350,000

چهار وجهی

مهاری G45

نمره 10

هر 9 متر

تا 30 متر

2,200,000

400,000

مهاری G45

نمره 10

هر 9 متر

تا 45 متر

2,350,000

450,000

مهاری G45

نمره 10

هر 9 متر

تا 60 متر

2,450,000

550,000

مهاری G45

نمره 10

هر 6 متر

تا 30 متر

2,300,000

400,000

مهاری G45

نمره 10

هر 6 متر

تا 45 متر

2,400,000

450,000

مهاری G45

نمره 10

هر 6 متر

تا 60 متر

2,600,000

550,000