قیمت دکل مهاری

قیمت های اعلام شده بر اساس سیم مهار نمره 6 ، مهارکش 12 و کرپی 8 فولادی است. در صورت نیاز به سیم مهار نمره 8 ، مهارکش 16 و کرپی 10 با شرکت تماس بگیرید.

تاریخ آخرین به روز رسانی :1398/03/07

1لیست قیمت دکل مهاری G35 سه وجهی 9 متر مهار
متراژ دکل تعداد مهاری قیمت هر متر دکل با متعلقات(ریال) قیمت هر متر نصب در تهران (ریال)
12 1 1,411,000 400,000
15 2 1,509,000 400,000
21 2 1,419,000 400,000
24 3 1,480,000 400,000
27 3 1,445,000 400,000
30 3 1,420,000 400,000
33 4 1,545,000 400,000
36 4 1,520,000 400,000
2لیست قیمت دکل مهاری G35 سه وجهی 6 متر مهار
متراژ دکل تعداد مهاری قیمت هر متر دکل با متعلقات(ریال) قیمت هر متر نصب در تهران (ریال)
9 2 1,496,000 400,000
15 2 1,484,000 400,000
18 3 1,530,000 400,000
21 3 1,480,000 400,000
24 4 1,540,000 400,000
27 4 1,493,000 400,000
30 5 1,536,000 400,000
33 5 1,630,000 400,000
36 6 1,715,000 400,000
3لیست قیمت دکل مهاری G45 سه وجهی 9 متر مهار
متراژ دکل تعداد مهاری قیمت هر متر دکل با متعلقات(ریال) قیمت هر متر نصب در تهران (ریال)
12 1 1,479,000 450,000
15 2 1,575,000 450,000
21 2 1,482,000 450,000
24 3 1,550,000 450,000
27 3 1,530,000 450,000
30 3 1,502,000 450,000
33 4 1,662,000 450,000
36 4 1,638,000 450,000
39 4 1,628,000 450,000
42 5 1,677,000 450,000
45 5 1,661,000 450,000
4لیست قیمت دکل مهاری G45 سه وجهی 6 متر مهار
متراژ دکل تعداد مهاری قیمت هر متر دکل با متعلقات(ریال) قیمت هر متر نصب در تهران (ریال)
9 2 1,597,000 450,000
15 2 1,570,000 450,000
18 3 1,614,000 450,000
21 3 1,561,000 450,000
24 4 1,622,000 450,000
27 4 1,581,000 450,000
30 5 1,633,000 450,000
33 5 1,720,000 450,000
36 6 1,775,000 450,000
39 6 1,743,000 450,000
42 7 1,796,000 450,000
45 7 1,767,000 450,000
48 8 1,869,000 450,000
51 8 1,842,000 450,000
54 9 1,890,000 450,000
57 9 1,865,000 450,000
60 10 1,912,000 450,000
5لیست قیمت دکل مهاری G45 چهار وجهی 9 متر مهار
متراژ دکل تعداد مهاری قیمت هر متر دکل با متعلقات(ریال) قیمت هر متر نصب در تهران (ریال)
12 1 2,213,000 450,000
21 2 1,949,714 450,000
24 3 1,925,625 500,000
27 3 2,019,778 500,000
30 4 2,007,700 500,000
33 4 2,041,818 550,000
36 5 2,082,917 550,000
39 5 2,123,077 550,000
42 6 2,107,000 550,000
45 6 2,188,133 550,000
48 7 2,175,000 650,000
51 7 2,159,765 650,000
54 8 2,254,056 650,000
57 8 2,220,316 650,000
60 9 2,202,850 650,000
6لیست قیمت دکل مهاری G45 چهار وجهی 6 متر مهار
متراژ دکل تعداد مهاری قیمت هر متر دکل با متعلقات(ریال) قیمت هر متر نصب در تهران (ریال)
18 2 2,355,000 500,000
21 3 2,278,000 500,000
24 3 2,327,000 500,000
27 4 2,296,000 500,000
30 4 2,356,000 500,000
33 5 2,316,000 550,000
36 5 2,388,000 550,000
39 6 2,354,000 550,000
42 6 2,403,000 550,000
45 7 2,373,000 550,000
48 7 2,441,000 650,000
51 8 2,404,000 650,000
54 8 2,467,000 650,000
57 9 2,433,000 650,000
60 9 2,506,000 650,000

مشخصات دکل مهاری

از مشخصات  دکل مهاری ما ، متوجه کیفیت شوید:

۱- تمامی دکل ها دارای گالوانیزه گرم با ضخامت ۸۰-۹۰ میکرون می باشد.

۲- گالوانیزه دکل های مهاری ما شامل ۳۰ سال گارانتی و قابل آنالیز است.

۳- ضخامت لوله ۳ استفاده شده ۱٫۷ میلیمتر نیست بلکه ۲ است و ضخامت لوله ۴ استفاده شده دارای ضخامت ۲٫۵ میلیمتر می باشد.

۴- ما از میله گرد های ۸ ویا۹ استفاده نمی کنیم و تمامی دکل های ما نمره ۱۰ می باشد.

۵-ما دکل ها را جوش برق نمی دهیم بلکه از جوش CO2 برای این کار استفاده می کنیم.

۶- تمامی مهارکش های ما، دو سر حلقه ایرانی می باشد نه چینی.

۷- عصایی ها از میله گرد فابریک بوده و دارای خم کوره ای با پرس می باشد.

۸ – صفحه تعادل و صفحه پشت از ورق با ضخامت ۵ میلیمتر تهیه کردیم چون نباید ۴ میلیمتر باشد.

۹- مفتول سیم مهار ۶ باید به قطر ۲٫۲۰  میلی متر و مفتول سیم مهار  باید به قطر ۲٫۴۰ میلی متر باشد.

۱۰-نسبت پیچش سیم روی هم ، در ۱ متر ۱۵ دور است ، نه اینکه در هر ۱متر ۱۰ دور.

در صورتیکه نیاز دارید تا برای ساخت دکل مهاری مورد نیاز شما از تجهیزات دیگری استفاده شود با شرکت تماس بگیرید.

 

//]]>