قیمت دکل مهاری

قیمت های اعلام شده بر اساس سیم مهار نمره 6 ، مهارکش 12 و کرپی 8 فولادی است. در صورت نیاز به سیم مهار نمره 8 ، مهارکش 16 و کرپی 10 با شرکت تماس بگیرید.

تاریخ آخرین به روز رسانی :1398/10/25

1لیست قیمت دکل مهاری G35 سه وجهی 9 متر مهار
دکل مهاری G35 نه متر مهار قیمت هر متر دکل قیمت نصب هر متر دکل در تهران
تا ارتفاع 30 متر 137,000 تومان 45,000 تومان
تا ارتفاع 45 متر 155,000 تومان 45,000 تومان
2لیست قیمت دکل مهاری G35 سه وجهی 6 متر مهار
دکل مهاری G35 شش متر مهار قیمت هر متر دکل قیمت نصب هر متر دکل در تهران
تا ارتفاع 30 متر 144,000 تومان 45,000 تومان
تا ارتفاع 45 متر 170,000 تومان 45,000 تومان
3لیست قیمت دکل مهاری G45 سه وجهی 9 متر مهار
دکل مهاری G45 نه متر مهار قیمت هر متر دکل قیمت نصب هر متر دکل در تهران
تا ارتفاع 30 متر 147,000 تومان 45,000 تومان
تا ارتفاع 45 متر 170,000 تومان 45,000 تومان
4لیست قیمت دکل مهاری G45 سه وجهی 6 متر مهار
دکل مهاری G45 شش متر مهار قیمت هر متر دکل قیمت نصب هر متر دکل در تهران
تا ارتفاع 30 متر 155,000 تومان 50,000 تومان
تا ارتفاع 45 متر 180,000 تومان 50,000 تومان
تا ارتفاع 60 متر 203,000 تومان 50,000 تومان
5لیست قیمت دکل مهاری G45 چهار وجهی 9 متر مهار
دکل مهاری G45 نه متر مهار قیمت هر متر دکل قیمت نصب هر متر دکل در تهران
تا ارتفاع 30 متر 208,000 تومان 55,000 تومان
تا ارتفاع 45 متر 235,000 تومان 60,000 تومان
6لیست قیمت دکل مهاری G45 چهار وجهی 6 متر مهار
دکل مهاری G45 شش متر مهار قیمت هر متر دکل قیمت نصب هر متر دکل در تهران
تا ارتفاع 30 متر 221,000 تومان 55,000 تومان
تا ارتفاع 45 متر 243,000 تومان 55,000 تومان
تا ارتفاع 60 متر 260,000 تومان 60,000 تومان

برای مشاهده نحوه بافت سیم مهار به لینک زیر مراجعه کنید.

نصب دکل مهاری

 

چراغ سولار

 
 

چاه ارت

مشخصات دکل مهاری

از مشخصات  دکل مهاری ما ، متوجه کیفیت شوید:

۱- تمامی دکل ها دارای گالوانیزه گرم با ضخامت ۸۰-۹۰ میکرون می باشد.

۲- گالوانیزه دکل های مهاری ما شامل ۳۰ سال گارانتی و قابل آنالیز است.

۳- ضخامت لوله ۳ استفاده شده ۱٫۷ میلیمتر نیست بلکه ۲ است و ضخامت لوله ۴ استفاده شده دارای ضخامت ۲٫۵ میلیمتر می باشد.

۴- ما از میله گرد های ۸ ویا۹ استفاده نمی کنیم و تمامی دکل های ما نمره ۱۰ می باشد.

۵-ما دکل ها را جوش برق نمی دهیم بلکه از جوش CO2 برای این کار استفاده می کنیم.

۶- تمامی مهارکش های ما، دو سر حلقه ایرانی می باشد نه چینی.

۷- عصایی ها از میله گرد فابریک بوده و دارای خم کوره ای با پرس می باشد.

۸ – صفحه تعادل و صفحه پشت از ورق با ضخامت ۵ میلیمتر تهیه کردیم چون نباید ۴ میلیمتر باشد.

۹- مفتول سیم مهار ۶ باید به قطر ۲٫۲۰  میلی متر و مفتول سیم مهار ۸  باید به قطر ۲٫۴۰ میلی متر باشد.

۱۰-نسبت پیچش سیم روی هم ، در ۱ متر ۱۵ دور است ، نه اینکه در هر ۱متر ۱۰ دور.

در صورتیکه نیاز دارید تا برای ساخت دکل مهاری مورد نیاز شما از تجهیزات دیگری استفاده شود با شرکت تماس بگیرید.

 

//]]>