قیمت دکل مهاری

قیمت دکل مهاری های  اعلام شده بر اساس سیم مهار نمره 6 ، مهارکش 12 و کرپی 8 فولادی است. در صورت نیاز به سیم مهار نمره 8 ، مهارکش 16 و کرپی 10 به قیمت دکل های زیر مبلغ حدود 200.000 ريال ( معادل 20.000 تومان ) اضافه میشود .

** وزن هر سکشن G35: حدود 27 کیلوگرم ، وزن هر سکشن G45 سه وجهی : حدود 29 کیلوگرم ، وزن هر سکشن G45 چهار وجهی : حدود 38 کیلوگرم است.

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت دکل مهاری : 1400/01/01

نوع دکل / وجه دکل / ارتفاع دکل مهاری
قیمت دکل مهاری هر متر ( تومان)
نصب دکل مهاری در تهران هر متر
دکل مهاری G35سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 368.000 85.000
دکل مهاری G35سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 376.000 85.000
دکل مهاری G35سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 383.000 85.000
دکل مهاری G35سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 393.000 85.000
دکل مهاری G45سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 412.000 95.000
دکل مهاری G45سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 427.000 95.000
دکل مهاری G45سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 445.000 100.000
دکل مهاری G45سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 425.000 95.000
دکل مهاری G45سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 443.000 95.000
دکل مهاری G45سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 465.000 100.000
دکل مهاری G45چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 521.000 110.000
دکل مهاری G45چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 547.000 110.000
دکل مهاری G45چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 575.000 120.000
دکل مهاری G45چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 538.000 120.000
دکل مهاری G45چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 563.000 120.000
دکل مهاری G45چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 610.000 130.000

مشخصات دکل مهارینصب دکل مهاری

از مشخصات  دکل مهاری ما ، متوجه کیفیت شوید:

1- تمامی دکل ها دارای گالوانیزه گرم با ضخامت 80 تا 90 میکرون می باشد.

2- گالوانیزه دکل های مهاری ما شامل 30 سال گارانتی و قابل آنالیز است.

3- ضخامت لوله 3 استفاده شده 1.7 میلیمتر نیست بلکه 2 است و ضخامت لوله 4 استفاده شده دارای ضخامت 2.5 میلیمتر می باشد.

4- ما از میله گرد های 8 ویا9 استفاده نمی کنیم و تمامی دکل های ما نمره 10 می باشد.

5-ما دکل ها را جوش برق نمی دهیم بلکه از جوش CO2 برای این کار استفاده می کنیم.

6- تمامی مهارکش های ما، دو سر حلقه ایرانی می باشد نه چینی.

7- عصایی ها از میله گرد فابریک بوده و دارای خم کوره ای با پرس می باشد.

8 – صفحه تعادل و صفحه پشت از ورق با ضخامت 5 میلیمتر تهیه کردیم چون نباید 4 میلیمتر باشد.

9- مفتول سیم مهار 6 باید به قطر 2.20  میلی متر و مفتول سیم مهار 8  باید به قطر 2.40 میلی متر باشد.

10-نسبت پیچش سیم روی هم ، در 1 متر 15 دور است ، نه اینکه در هر 1متر 10 دور.

در صورتیکه نیاز دارید تا برای ساخت دکل مهاری مورد نیاز شما از تجهیزات دیگری استفاده شود با شرکت تماس بگیرید.