قیمت دکل مهاری در این تاریخ بروز رسانی شد : 1400/09/01

ردیف نام کالا قیمت هر متر دکل مهاری (تومان)

نصب هر متر در تهران (تومان)

1 دکل مهاری G35 هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 429.000 90.000
2 دکل مهاری G35 هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 438.000 95.000
3 دکل مهاری G35 هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 452.000 90.000
4 دکل مهاری G35 هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 484.000 95.000
5 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 491.000 95.000
6 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 505.000 100.000
7 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 539.000 100.000
8 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 515.000 95.000
9 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 526.000 100.000
10 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 45 متر  552.000  100.000
11 قیمت دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 612.000 110.000
12 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 654.000 115.000
13 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 673.000 120.000
14 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر  649.000 120.000
15 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 689.000 125.000
16 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 729.000  130.000

مشخصات دکل مهارینصب دکل مهاری

از مشخصات  دکل مهاری ما ، متوجه کیفیت شوید:

1- تمامی دکل ها دارای گالوانیزه گرم با ضخامت 80 تا 90 میکرون می باشد.

2- گالوانیزه دکل های مهاری ما شامل 30 سال گارانتی و قابل آنالیز است.

3- ضخامت لوله 3 استفاده شده 1.7 میلیمتر نیست بلکه 2 است و ضخامت لوله 4 استفاده شده دارای ضخامت 2.5 میلیمتر می باشد.

4- ما از میله گرد های 8 ویا9 استفاده نمی کنیم و تمامی دکل های ما نمره 10 می باشد.

5-ما دکل ها را جوش برق نمی دهیم بلکه از جوش CO2 برای این کار استفاده می کنیم.

6- تمامی مهارکش های ما، دو سر حلقه ایرانی می باشد نه چینی.

7- عصایی ها از میله گرد فابریک بوده و دارای خم کوره ای با پرس می باشد.

8 – صفحه تعادل و صفحه پشت از ورق با ضخامت 5 میلیمتر تهیه کردیم چون نباید 4 میلیمتر باشد.

9- مفتول سیم مهار 6 باید به قطر 2.20  میلی متر و مفتول سیم مهار 8  باید به قطر 2.40 میلی متر باشد.

10-نسبت پیچش سیم روی هم ، در 1 متر 15 دور است ، نه اینکه در هر 1متر 10 دور.

در صورتیکه نیاز دارید تا برای ساخت دکل مهاری مورد نیاز شما از تجهیزات دیگری استفاده شود با شرکت تماس بگیرید.