مشخصات دکل مهارینصب دکل مهاری

از مشخصات  دکل مهاری ما ، متوجه کیفیت شوید:

1- تمامی دکل ها دارای گالوانیزه گرم با ضخامت 80 تا 90 میکرون می باشد.

2- گالوانیزه دکل های مهاری ما شامل 30 سال گارانتی و قابل آنالیز است.

3- ضخامت لوله 3 استفاده شده 1.7 میلیمتر نیست بلکه 2 است و ضخامت لوله 4 استفاده شده دارای ضخامت 2.5 میلیمتر می باشد.

4- ما از میله گرد های 8 ویا9 استفاده نمی کنیم و تمامی دکل های ما نمره 10 می باشد.

5-ما دکل ها را جوش برق نمی دهیم بلکه از جوش CO2 برای این کار استفاده می کنیم.

6- تمامی مهارکش های ما، دو سر حلقه ایرانی می باشد نه چینی.

7- عصایی ها از میله گرد فابریک بوده و دارای خم کوره ای با پرس می باشد.

8 – صفحه تعادل و صفحه پشت از ورق با ضخامت 5 میلیمتر تهیه کردیم چون نباید 4 میلیمتر باشد.

9- مفتول سیم مهار 6 باید به قطر 2.20  میلی متر و مفتول سیم مهار 8  باید به قطر 2.40 میلی متر باشد.

10-نسبت پیچش سیم روی هم ، در 1 متر 15 دور است ، نه اینکه در هر 1متر 10 دور.

در صورتیکه نیاز دارید تا برای ساخت دکل مهاری مورد نیاز شما از تجهیزات دیگری استفاده شود با شرکت تماس بگیرید.

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/27

ردیف نام کالا قیمت دکل مهاری (تومان)

نصب در تهران (تومان)

1 دکل مهاری G35 هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 411.000 85.000
2 دکل مهاری G35 هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 422.000 90.000
3 دکل مهاری G35 هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 426.000 85.000
4 دکل مهاری G35 هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 437.000 90.000
5 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 469.000 85.000
6 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 479.000 90.000
7 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 489.000 95.000
8 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 486.000 90.000
9 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 496.000 90.000
10 دکل مهاری G45 سه وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 45 متر  522.000  95.000
11 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 30 متر 599.000 100.000
12 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 624.000 100.000
13 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 9 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 643.000 110.000
14 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 30 متر  629.000 100.000
15 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 36 متر 649.000 100.000
16 دکل مهاری G45 چهار وجهی هر 6 متر مهار تا ارتفاع 45 متر 679.000  110.000