اخبار فناوری

سیستم های قدیمی هدف جدیدی برای حمله هکرها

سیستم های قدیمی هدف جدیدی برای حمله هکرها

سیستم های قدیمی هدف جدیدی برای حمله هکرها هستند. ابر عمومی امنیت بهتری نسبت به دیتاسنتر شما دارد، بنابراین احتمالا شاهد حملات بیشتری برای دسترسی به داده ها و اطلاعات خواهید بود.

در طی 10 سال گذشته، هزینه های تحقیق و توسعه برای امنیت مبتنی بر ابر عمومی به میزان زیادی از سرمایه گذاری در پلت هرم های سنتی تر؛ هم توسط فروشندگان شخص ثالث و هم البته خود ارائه دهندگان ابر عمومی پیشی گرفته است. پولی که معمولا برای بروزرسانی و بهبود امنیت سیستمی های قدیمی صرف می شود روی هر چیزی است که مبتنی بر ابر است.

شما می توانید ارائه دهندگان فناوری امنیتی را مقصر بدانید. آنها باید روی بازارهای نو ظهور تمرکز کنند تا درآمد را بالا نگه دارند. با این حال، یک پیامد ناخواسته ناشی از این تمرکز روی ابر وجود دارد و آن هم عدم توجه به سیستم های قدیمی است که امروز بسته به نوع شرکت یا سازمان؛ 80 درصد از داده های تجاری را ذخیره می کنند.

این سیستم های قدیمی با جدیدترین فناوری های امنیتی همراه نیستند و آسیب پذیری های بسیار بیشتری را نسبت به ابرهای عمومی دارند؛ بنابراین آنها به برداری برای حمله هکرها تبدیل شده اند.

مشکل اینجاست که در حالی که ما روی حملاتی که از خارج سازمان وارد می شوند، تمرکز می کنید، حملاتی که یک سیستم متصل را تحت تاثیر قرار می دهند یا جملات بین سیستمی را از دست می دهیم. در این مورد؛ ما دسترسی ساده به پلتفرم قدیمی را که به پلتفرم مبتنی بر ابر متصل است اما بعدی به نظر می رسد که دفاعی مشابه امنیت بین سیستمی داشته باشد را از دست می دهیم.

بنابراین سیستم های قدیمی به مسیری غیر مستقیم برای دسترسی به سیستم ها و داده های مبتنی بر ابر و همچنین مسیر مورد علاقه هکرها تبدیل می شوند. نفوذ به سیستم قدیمی راه ساده تری برای دسترسی به سیم ها و داده های درون ابرهای عمومی است.

سیستم های خانگی از طریق تلویزیون های هوشمند مورد حمله قرار گرفته اند چون امنیت ضعیف تری دارند. دستگاه های اینترنت اشیاء مانند ربات های کارخانه ای برای دسترسی به سیستم های داخلی مورد تهاجم قرار گرفته اند.

در این مورد چه باید کرد؟ پاسخ می تواند ارتقای امنیت در سیستم های قدیمی باشد اما با توجه به تغییر بودجه تحقیق و توسعه به سیستم های مبتنی بر ابر ممکن است است این امکان وجود نداشته باشد. با این حال مطمئن شوید که با کمترین میزان آسیب پذیری کار می کنید و نرم افزار امنیتی و تنظیمات امنیتی خود را بروزرسانی کرده اید.

موضوع بعدی که باید به آن بپردازیم امنیت بین سیستمی است. یک رویکرد “zero-trust” را برای تمام سیستم هایی که به سیستم های موجود در ابر عمومی متصل می شوند را استفاده کنید.

منبع خبر: infoworld